دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1401، صفحه 1-109 
بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی

صفحه 65-82

هادیه رسولی زاده؛ رضا معصومی نژاد؛ محسن عباسی؛ امین شیخکانلوی میلان؛ خاور قره دینگه