نشریه علمی «توسعه حرفه ای معلم» در نخستین ارزیابی نشریات علمی دانشگاه فرهنگیان، حائز رتبه الف شد.

ضمن قدردانی از عوامل دست اندرکار نشریه علمی " توسعه حرفه ای معلم" به استحضار می‌رساند، نخستین ارزیابی نشریات علمی دانشگاه فرهنگیان توسط ارزیابان متخصص و کارشناسان نشریات انجام شد که بر اساس امتیاز کسب شده، نشریه علمی " توسعه حرفه ای معلم" حائز رتبه الف شده است.