پیام تبریک ارتقای مرتبه علمی دکتر سیروس قنبری از دانشیاری به استادی

بدین وسیله، ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر سیروس قنبری را از دانشیاری به استادی، خدمت ایشان و جامعه علمی، تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی و توفیق روزافزون را برایشان از خداوند متعال خواستاریم.