فراخوان ارسال مقاله

این فصلنامه با هدف محتوای علمی در حوزه موضوعی توسعه حرفه معلمان به فعالیت می‌پردازد.، بدان امید که بتواند قدمی در رشد حرفه معلمان داشته باشد. بدین منظور از کلیه علاقه مندان اعم از اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ، معلمان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی دعوت به عمل می آید مقاله های مرتبط با حوزه موضوعی توسعه حرفه ای معلم را از طریق سامانه  فصلنامه ارسال نمایند. لازم به ذکر است ارسال مقاله تنها از طریق ثبت نام در سامانه امکان پذیر است. همچنین نویسندگان محترم می توانند با مراجعه به بخش های مختلف فصلنامه از اهداف، چشم اندازها و شیوه نگارش مقالات مطلع شوند.