تحلیل محتوا با الگوی ویلیام رومی، رویکردی جهت سنجش ضریب درگیری ذهنی کتاب‏ های درسی توسط معلمان

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، معرفی روش تحلیل محتوای کتاب‏ های درسی توسط معلمان از طریق الگوی ویلیام رومی است. از طریق این الگو، معلمان می‏ توانند ضریب درگیری ذهنی کتاب‏ های درسی را بررسی نمایند. به منظور آشنایی مخاطبان با این شیوه، از روش مطالعه موردی استفاده شد و هدف این بود که با ارائه الگو و نمونه ‏ای از تحلیل محتوا، مخاطب، قدم به قدم با روش تحلیل محتوا از طریق الگوی ویلیام رومی آشنا ‏شود. مطالعه موردی روی علوم پایه اول تا سوم دوره متوسطه اول انجام گرفت. در الگوی ویلیام رومی، متن، تصاویر و سؤالات کتاب‏ های درسی تحلیل می‏شوند. اگر ضریب درگیری هر بخش، کمتر از 4/0 باشد، کتاب مورد نظر، کتاب غیرفعالی است و ضریب درگیری پایینی دارد، بنابراین با شناسایی بخش ‏های غیرفعال، معلمان می ‏توانند راهبردهایی جهت رفع این مشکل اتخاذ کنند و این ضعف را از طریق شیوه‏ های جایگزین، جبران نمایند، همچنین معلمان با سنجش ضریب درگیری ذهنی کتاب‎های درسی می‏ توانند به بهبود کتاب‏های درسی کمک نمایند و مؤلفان را در رفع مشکلات کتاب‎های درسی یاری رسانند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Content Analysis Based on William Romey’s Model, an Approach to Assessing the Engagement Rate of the Textbooks by Teachers

نویسنده [English]

  • Zohreh Karami
Faculty Member, Department of Education, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is the introduction of a method of analyzing the content of textbooks by teachers through the William  Romey’s model. Through this model, teachers can examine the engagement rate of textbooks. In order to acquaint the audience with this method, the case study method was used, and the aim was for the audience to be acquainted in a step-by-step manner with content analysis by presenting an example of content analysis through William Romey’s model. The case study was conducted on junior high school science textbooks for grades one, two, and three. In William Romey’s model, text, images, and questions from textbooks are analyzed. If the engagement rate of each section is less than 0.4, the book is passive and the engagement rate is low, so by identifying the passive sections, teachers can take strategies to overcome this problem and compensate for the weakness through alternative methods. Furthermore, teachers can help improve textbooks and assist the authors to address the problems in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • William Romey’s Model
  • Junior High School Science Textbooks