نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمیدرضا سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]

ا

 • احمدآبادی، آرزو سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • احمدی، حسن طراحی الگوی عوامل موثر بر توسعه و نگهداشت معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 55-75]
 • اعیادی، نادر نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • اکبری، محمد شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • اکملی، مهسا تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]

ب

 • بای، ناصر رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • بختیاری رنانی، اعظم پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • برخورداری احمدآبادی، عاطفه نقش آموزش‌های مجازی در اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با خستگی ‌چشمی معلمان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19 [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • بهرامی، حمزه علی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]

پ

 • پارسایی، سحر رابطه انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی (مطالعه موردی: معلمان زن مقطع متوسطه اول شهر خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 29-41]
 • پورروستایی اردکانی، سعید تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]
 • پیشقدم، شهربانو مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]

ت

 • ترکیان تبار، منصور رابطه انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی (مطالعه موردی: معلمان زن مقطع متوسطه اول شهر خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 29-41]

ح

 • حقدادی، عابده رابطه دوره های آموزش ضمن‌خدمت و توانمندسازی شغلی (مورد مطالعه: معلمان تربیت‌بدنی استان مرکزی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-89]
 • حیدری، پروانه نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]

خ

 • خسروی زاده، اسفندیار رابطه دوره های آموزش ضمن‌خدمت و توانمندسازی شغلی (مورد مطالعه: معلمان تربیت‌بدنی استان مرکزی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-89]
 • خورشیدی میانائی، هاجر نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]

د

 • دادبان شهامت، مینو رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • دارینی، نسترن رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • دستیار، وحید نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]

ر

 • رحمانی، سیف الله نقش مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی شناختی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی معلمان ابتدایی شهر سقز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 43-53]
 • رحیمی، اسماعیل نشانگرهای شایستگی‏های رهبری مدیران آموزشی؛ یافته ‏های یک مطالعه داده‏ بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 79-106]
 • رستمی نژاد، محمد علی شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • رمضانی، گل افروز نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]
 • رهایی، علی چگونه توانستیم توسعه ‌حرفه‌ای معلمان را در دوران دنیا‌گیری بیماری کرونا ارتقا دهیم: اقدام‌پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • روانبخش، فائزه پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 21-35]

ز

 • زارعی، حیدرعلی پیش بینی اشتیاق‏ تحصیلی بر اساس خودتعیین‌گری و جهت‌گیری هدف دانش ‎آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 91-102]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]

س

 • سعیدزاده، هلاله نقش مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی شناختی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی معلمان ابتدایی شهر سقز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 43-53]
 • سیفی، علی بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]

ش

 • شعبانی مقدم، کیوان بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • شکری، مهدی نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • شمالی احمدآبادی، مهدی نقش آموزش‌های مجازی در اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با خستگی ‌چشمی معلمان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19 [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]

ع

 • عابدینی ولامدهی، راضیه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]
 • عابدینی ولامدهی، راضیه پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 21-35]
 • عباسی، صدیقه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]
 • عباسی، فرشته بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • عباسیان، حسین سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • عبدالملکی، اوسط نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عبدالملکی، جمال نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عبدالملکی، سالار نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عرفانی ‎آداب، طیبه تاثیر داستان‌های فلسفی به روش بحث گروهی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کامیاران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • عرفانی آداب، الهام تاثیر داستان‌های فلسفی به روش بحث گروهی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کامیاران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • عزتی، میترا بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]

ق

 • قنبری، سیروس نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • قوره جیلی، ثریا نشانگرهای شایستگی‏های رهبری مدیران آموزشی؛ یافته ‏های یک مطالعه داده‏ بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 79-106]

ک

 • کاوسی، داود شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • کیانی، محمد سعید بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • کیانی، معصومه بررسی مبانی فلسفی و ماهیت یادگیری الگوی آموزشی مونته‌سوری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 59-74]
 • کیانی، نرگس مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]

م

 • مالکپور لپری، کامران پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • محمداسمعیلی، فائزه بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]
 • محمد زاده سنگان، عایشه بررسی نقش سواد برنامه درسی در توسعه حرفه‌ای معلمان با میانجی‌گری اجتماعات حرفه‌ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-19]
 • محمد زمانی، راضیه چگونه توانستیم توسعه ‌حرفه‌ای معلمان را در دوران دنیا‌گیری بیماری کرونا ارتقا دهیم: اقدام‌پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • ملاابراهیم لو، الهه پیش بینی اشتیاق‏ تحصیلی بر اساس خودتعیین‌گری و جهت‌گیری هدف دانش ‎آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 91-102]
 • مومن فر، زهرا نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]
 • مومنی مهموئی، حسین بررسی نقش سواد برنامه درسی در توسعه حرفه‌ای معلمان با میانجی‌گری اجتماعات حرفه‌ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-19]
 • میرزابیگی، مرتضی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]

ن

 • نصرتی هشی، کمال مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]