نمایه نویسندگان

آ

 • آرمون، ربابه رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • آهنگ، فرحناز تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]

ا

 • ابراهیمی، صلاح الدین نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • ادیب، یوسف مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • اعرابی، پریسا نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 105-120]
 • امینی مفرد، مرضیه بررسی راهکارهای توسعه حرفه‌‌ای معلمان ابتدایی شهر لالجین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 41-57]

ب

 • باقری، مریم چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد مطالعه تطبیقی روش‌های تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • بشلیده، کیومرث اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • بلوچ، سلیم کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • بهرامی اسعد، اکرم پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]

پ

 • پری زاده، سیما اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]

ت

 • تربتی نژاد، حسین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید رجایی کاشان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

ج

 • جمشیدی، مهرانگیز چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

ح

 • حسنی، محمد کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • حسین پور، فاطمه پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]
 • حسینی بافقی، نگار مدل‌یابی هیجان‌های تدریس معلمان بر مبنای فعالیت‌های اجتماعی تدریس و مهارت‌های هیجانی-اجتماعی معلمان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-77]

خ

 • خسروی طناک، محمد تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]

د

 • درکه، محسن اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • ده بزرگی، ژیلا تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]

ر

 • ربیعی، ابراهیم مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]
 • رحیمی، حسن پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]

س

 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگ‌ساو) بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 85-96]
 • ستاری، صدرالدین رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • سعادت، سارا نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • سیفی، علی نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

ش

 • شایانی، مرتضی تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]

ص

 • صالحی، مسعود بررسی رابطه بین تاب‌آوری و ویژگی‏های جمعیت‌شناختی با فرسودگی شغلی در معلمان زن شهرستان جوین [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • صدرائی، حورا بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگ‌ساو) بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 85-96]
 • صفایی فخری، لیلا رابطه بلوغ حرفه‌ای و رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پایه دوم ابتدائی ناحیه 2 شهر ری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 79-91]
 • صفرنواده، خدیجه تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]
 • صفری، محمود بازتاب هوش عاطفی در عملکرد شغلی معلمان منطقه 15 تهران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 77-86]

ط

 • طالبی، سید حسن تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

ع

 • عرفانی، نصراله بررسی راهکارهای توسعه حرفه‌‌ای معلمان ابتدایی شهر لالجین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 41-57]
 • عسگری، رقیه چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

غ

 • غفاری، حسن تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]

ف

 • فتحی‌آذر، اسکندر مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • فرج زاده، پروین مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]

ق

 • قاسمی زاد، علیرضا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • قلعه ای، علیرضا کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • قهاری بیدگلی، سکینه نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید رجایی کاشان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

ک

 • کرمی، زهرا تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]
 • کرمی نژاد، ندا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • کهرازهی، مجید مطالعه تطبیقی روش‌های تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]

م

 • محمدآبادی، معصومه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی معلمان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 71-83]
 • محمدی احدآبادی، ناصر نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 105-120]
 • محمودی، فیروز مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • محمودی، محمد نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • مر دانی، معصو مه مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]
 • مسن آبادی، صدیقه رابطه بلوغ حرفه‌ای و رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پایه دوم ابتدائی ناحیه 2 شهر ری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 79-91]
 • معتمد، حمیدرضا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • معصومی نژاد، رضا مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • مقصودی، مجتبی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]
 • موسوی، ستاره بررسی میزان کاربست اینترنت در راستای ارتقای توسعه حرفه‌ای در بین معلمان ابتدایی اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 13-30]

ن

 • نوبخت، محسن روایت‌های معلمان از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]
 • نیکخواه، محمد مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]

و

 • وکیلی یکان، طیبه کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]

ی

 • یحیی زاده، سلیمان تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]
 • یوسفی، احسان روایت‌های معلمان از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]