نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، تقی درآمدی بر نوع شناسی و ویژگی های روایت های تربیتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 73-100]

ا

 • ابراهیمی، مارال اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • ابراهیمی اورنگ، اکبر تأثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی جامع بر مدیریت خود دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌ شرقی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 31-42]
 • احمدآبادی، آرزو بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • احمدآبادی، آرزو نظریه زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-45]
 • احمدزاده ‎سرای، حامد رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • احمدی، آروین پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • امجدی، علی مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]

ب

 • باردل، محمد بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]

پ

 • پورشیرازی، مرتضی بررسی و شناسایی مؤلفه‌های موفقیت معلمان نمونه کشوری [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]

ت

 • تدین سنگانی، پروین بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • تقوا، محمدرضا بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]

ج

 • جلالی، پریسا بررسی میزان اثربخشی روش تدریس فعال بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان درس هنر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • جمشیدی، سمانه بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]

ح

 • حاجی‎ زاده، حمید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • حسین پور، سهیلا بررسی میزان اثربخشی روش تدریس فعال بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان درس هنر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • حسین پور، فاطمه رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • حسین پور، نسرین بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • حیدری، الناز بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]

خ

 • خدامرادی، ابوالفضل دوگانه‌ها در حرفه‌ای شدن معلم [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • خوش قشلاقی، مژده مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

ذ

 • ذبیحی جلالی زواره، الهه پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]

ر

 • رحمانی، سیف ‎اله پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • رحیمی، حمید تبیین اهمال ‏کاری و بی‏ تفاوتی سازمانی بر اساس ویژگی‏ های شخصیتی و ماهیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر قدس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]

س

 • سلمانی زاده، علی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سبک تصمیم‎گیری مدیران شهرستان شاهین‌شهر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 41-58]
 • سیدی، محبوبه سادات پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]

ش

 • شریفی ‏چالگه، فرزاد پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • شریفی رهنمو، سعید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • شریفی رهنمو، سعید اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • شریفی رهنمو، مجید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • شریفی رهنمو، مجید اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی برنامه مداخله‌ای شایستگی اجتماعی بر نشانگان اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در دانش‌آموزان پسر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-61]
 • شیرکرمی، جواد روایت حضور در پودمان مهارت‌آموزی: درس پژوهش و توسعه حرفه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]

ط

 • طالبی، سید حسن مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]

ع

 • عبداللهی، بیژن نظریه زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-45]

ف

 • فتحی، آیت اله رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • فتحی، آیت اله اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ق

 • قائدی، محمدکاظم بررسی و شناسایی مؤلفه‌های موفقیت معلمان نمونه کشوری [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • قاضی، سمیرا تبیین اهمال ‏کاری و بی‏ تفاوتی سازمانی بر اساس ویژگی‏ های شخصیتی و ماهیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر قدس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]
 • قربانی، حسین درآمدی بر نوع شناسی و ویژگی های روایت های تربیتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 73-100]

ک

 • کاربخش، راضیه پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]
 • کاوسی، مریم بررسی میزان صلاحیت های حرفه‌ای مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی دبیران زن دوره متوسطه دوم شهر همدان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-56]
 • کهریزی، کلثوم بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • کهریزی، کلثوم بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]

ل

 • لهونی، شیوا مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

م

 • مارابی، هایده مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • محمدپور، ابراهیم مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • محمدپور، ابراهیم بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • محمدی، مهدی رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • محمودی بورنگ، محمد عوامل مؤثر بر هویت حرفه‌ای معلم: مروری نظام مند [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • مددلو، قهرمان بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • مقصودی، مجتبی دوگانه‌ها در حرفه‌ای شدن معلم [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • مقصودی، مجتبی مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]
 • ملکی‌زعیم، مهتاب مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • میرکی، مهشید مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

ن

 • ناظمیان، صدیقه ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: مطالعه موردی پردیس فاطمه الزهرا (س) یزد [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 15-25]
 • نبئی، حمزه عوامل مؤثر بر هویت حرفه‌ای معلم: مروری نظام مند [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • نظری، سمیرا بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]

و

 • ولیزاده، مسعود بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • ویسانی، مختار اثربخشی برنامه مداخله‌ای شایستگی اجتماعی بر نشانگان اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در دانش‌آموزان پسر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-61]