نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، محسن تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]

ا

 • احمدحیدری، پرستو مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • احمدی، محسن نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • اسمی، کرامت ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]
 • امانی، مرتضی نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • انصاری ‏زاده، فهیمه ارزیابی صلاحیت‌ های حرفه‌ای فارغ‌ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 91-113]

ب

 • بذرافکن، الهه مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • بزرگی‏ نژاد، خدیجه تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]

ت

 • توکلی، یاسین تربیت معلم تراز نظام جمهوری اسلامی ایران براساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]

ج

 • جنانی، حمید تأثیر خوش‌بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کامیابی در کار دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]

ح

 • حسنی، مهدی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]
 • حسین‏ پور، فاطمه قدرت تبیین‌کنندگی هوش فرهنگی و یادگیری سازمانی برای پیش‌بینی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 19-34]
 • حسینی، سیده ملیحه تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • حلاجی، محسن رابطه جو سازمانی مدرسه با اثربخشی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-36]
 • حیدری سورشجانی، نسرین نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]

د

 • دیبایی صابر، محسن تحلیل رابطه هوش معنوی و تعهد حرفه‌ ای معلمان دوره متوسطه شهر قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • دیبایی صابر، محسن نقش مدیریت دانش در توسعه شایستگی حرفه‏ ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها (مورد مطالعه: اساتید هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]

ر

 • رزمجویی، پروین تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]

ز

 • زارع عبداللهی، سمیه دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]
 • زارعی، رضا تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]
 • زندوانیان، احمد دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]

س

 • ستاری، صدرالدین ارزیابی مؤلفه‌ های اخلاق حرفه‌ ای و رابطه آن با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • سلیمی، مهتاب نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در کیفیت زندگی کاری و شادکامی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 75-93]

ش

 • شافعی، گلاله مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • شاه مرادی، مرتضی بررسی تاثیر رفتار مشارکت جویانه معلمان بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 63-74]
 • شکوهی فرد، حسین تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • شیزادی، پرستو نقش سرمایه اجتماعی مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 51-62]

ص

 • صفری، سیده سمیرا شناسایی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه‌ ای با صلاحیت حرفه‌ ای دبیران متوسطه شهر الشتر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 19-32]

ط

 • طهماسب زاده شیخلار، داود ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]

ع

 • عباسی، پروین دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]
 • عباسی، رضا ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]
 • عبدالملکی، جمال نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • عطارزاده، روشا ارزیابی مؤلفه‌ های اخلاق حرفه‌ ای و رابطه آن با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • علایی، توران بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]

غ

 • غفوری، خالد مزیت‏ها و محدودیت‏ های کلاس‏ های چندپایه براساس تجارب زیسته معلمان کلاس‎های چندپایه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-74]

ف

 • فراقی، مریم تأثیر خوش‌بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کامیابی در کار دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله قدرت تبیین‌کنندگی هوش فرهنگی و یادگیری سازمانی برای پیش‌بینی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 19-34]

ق

 • قنبری، سیروس نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]

ک

 • کرمی، زهره ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تأکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 79-104]
 • کرمی، مهدی بررسی برنامه درسی تربیّت معلّم زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان از منظر میزان انطباق با نیازهای حرفه‏ ای دانشجومعلّمان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 37-59]
 • کریم‏ زاده، کلثوم مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • کریمی، محمد صادق مزیت‏ها و محدودیت‏ های کلاس‏ های چندپایه براساس تجارب زیسته معلمان کلاس‎های چندپایه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-74]
 • کمال زاده، نسرین نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در کیفیت زندگی کاری و شادکامی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 75-93]

م

 • محمدپور، ابراهیم مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • محمدپور، ابراهیم بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • مرادی سفر، اکرم بررسی رابطه بین صلاحیت ‏های حرفه ‏ای معلمان با روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • مظاهری، حسن ارزیابی صلاحیت‌ های حرفه‌ای فارغ‌ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 91-113]
 • مهرانی، طیبه بررسی تاثیر رفتار مشارکت جویانه معلمان بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 63-74]
 • موسوی، فرانک نقش سرمایه اجتماعی مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 51-62]

ن

 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات بررسی رابطه بین صلاحیت ‏های حرفه ‏ای معلمان با روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]

ی

 • یوسف زاده، محمدرضا ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تأکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 79-104]