نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین، معصومه تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • آراسته، حمیدرضا سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • آرمون، ربابه رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • آسوده، مریم تأثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی معلمان با تحصیلات بالا [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • آقاحسینی، تقی درآمدی بر نوع شناسی و ویژگی های روایت های تربیتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 73-100]
 • آهنگ، فرحناز تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • آیتی، محسن تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]

ا

 • ابراهیمی، صلاح الدین نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی، مارال اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • ابراهیمی اورنگ، اکبر تأثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی جامع بر مدیریت خود دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌ شرقی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 31-42]
 • احمدآبادی، آرزو بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • احمدآبادی، آرزو نظریه زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-45]
 • احمدآبادی، آرزو سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • احمدحیدری، پرستو مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • احمدرش، رشید تحلیل جامعه شناختی اثرگذاری شبکه ‏های اجتماعی مجازی در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مورد مطالعه: پردیس شهید مدرس سنندج، سال تحصیلی96-1395) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • احمدزاده ‎سرای، حامد رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • احمدی، آروین پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • احمدی، حسن طراحی الگوی عوامل موثر بر توسعه و نگهداشت معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 55-75]
 • احمدی، محسن نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • احمدی علی آبادی، افسانه واکاوی تجربه زیسته مدیران و معلمان از فرصت‌ها و چالش‌های طرح کارآمد (مدرسه توانمندساز) ارائه راهکارهایی برای غلبه بر چالش‌های آن [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 83-109]
 • ادیب، یوسف مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • اسداللهی، فاطمه تبیین ضرورت تربیت معلمان حرفه ‏ای با استفاده از روایت ‏نگاری تأملی (ترکیب‌پژوهی شواهد تجربی) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 81-102]
 • اسمی، کرامت میزان برخورداری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از مؤلفه‌‌‌‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • اسمی، کرامت ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]
 • اعرابی، پریسا نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 105-120]
 • اعیادی، نادر نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • اکبری، محمد شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • اکملی، مهسا تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]
 • الیکی، سجاد بررسی رابطه رهبری اخلاق‏مدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معلمان [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 71-79]
 • الیکی، سیما بررسی رابطه رهبری اخلاق‏مدارانه مدیران با اشتیاق شغلی معلمان [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 71-79]
 • امانی، مرتضی نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • امجدی، علی مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]
 • امینی مفرد، مرضیه بررسی راهکارهای توسعه حرفه‌‌ای معلمان ابتدایی شهر لالجین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 41-57]
 • انصاری ‏زاده، فهیمه ارزیابی صلاحیت‌ های حرفه‌ای فارغ‌ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 91-113]
 • ایزان، محسن واکاوی تجربه زیسته مدیران و معلمان از فرصت‌ها و چالش‌های طرح کارآمد (مدرسه توانمندساز) ارائه راهکارهایی برای غلبه بر چالش‌های آن [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 83-109]

ب

 • باردل، محمد بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • باقری، مریم چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]
 • بای، ناصر رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • بختیاری رنانی، اعظم پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • بذرافکن، الهه مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد مطالعه تطبیقی روش‌های تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • برخورداری احمدآبادی، عاطفه نقش آموزش‌های مجازی در اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با خستگی ‌چشمی معلمان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19 [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • بزرگی‏ نژاد، خدیجه تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]
 • بشلیده، کیومرث اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • بلوچ، سلیم کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • بنیسی، وحید تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • بهامی، سروش تحلیل جامعه شناختی اثرگذاری شبکه ‏های اجتماعی مجازی در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مورد مطالعه: پردیس شهید مدرس سنندج، سال تحصیلی96-1395) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 63-82]
 • بهرامی، حمزه علی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]
 • بهرامی اسعد، اکرم پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]
 • بیدل، نسرین تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]

پ

 • پارسایی، سحر رابطه انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی (مطالعه موردی: معلمان زن مقطع متوسطه اول شهر خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 29-41]
 • پری زاده، سیما اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • پری زنگنه، عبدالحسین بررسی کتاب‌های علوم تجربی دورة اول متوسطه از نظر میزان توجه به تربیت زیستی دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • پورروستایی اردکانی، سعید تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]
 • پورشیرازی، مرتضی بررسی و شناسایی مؤلفه‌های موفقیت معلمان نمونه کشوری [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • پیشقدم، شهربانو مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]

ت

 • تدین سنگانی، پروین بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • تربتی نژاد، حسین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید رجایی کاشان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • ترکیان تبار، منصور رابطه انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی (مطالعه موردی: معلمان زن مقطع متوسطه اول شهر خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 29-41]
 • تقوا، محمدرضا بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]
 • توکلی، یاسین تربیت معلم تراز نظام جمهوری اسلامی ایران براساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 75-89]

ج

 • جلالی، پریسا بررسی میزان اثربخشی روش تدریس فعال بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان درس هنر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • جمشیدی، سمانه بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • جمشیدی، مهرانگیز چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]
 • جنانی، حمید تأثیر خوش‌بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کامیابی در کار دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]

ح

 • حاجی‎ زاده، حمید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • حسنی، محمد کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • حسنی، مهدی رابطه بین سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]
 • حسین‏ پور، فاطمه قدرت تبیین‌کنندگی هوش فرهنگی و یادگیری سازمانی برای پیش‌بینی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 19-34]
 • حسین پور، سهیلا بررسی میزان اثربخشی روش تدریس فعال بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان درس هنر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]
 • حسین پور، فاطمه رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • حسین پور، فاطمه پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]
 • حسین پور، نسرین بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • حسین نژاد، اکرم میزان برخورداری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از مؤلفه‌‌‌‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • حسینی، سیده ملیحه تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • حسینی بافقی، نگار مدل‌یابی هیجان‌های تدریس معلمان بر مبنای فعالیت‌های اجتماعی تدریس و مهارت‌های هیجانی-اجتماعی معلمان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 63-77]
 • حقدادی، عابده رابطه دوره های آموزش ضمن‌خدمت و توانمندسازی شغلی (مورد مطالعه: معلمان تربیت‌بدنی استان مرکزی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-89]
 • حلاجی، محسن رابطه جو سازمانی مدرسه با اثربخشی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشت [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-36]
 • حیدری، الناز بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • حیدری، پروانه نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • حیدری سورشجانی، نسرین نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]

خ

 • خدامرادی، ابوالفضل دوگانه‌ها در حرفه‌ای شدن معلم [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • خسروی زاده، اسفندیار رابطه دوره های آموزش ضمن‌خدمت و توانمندسازی شغلی (مورد مطالعه: معلمان تربیت‌بدنی استان مرکزی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-89]
 • خسروی طناک، محمد تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • خورشیدی میانائی، هاجر نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • خوش قشلاقی، مژده مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

د

 • دادبان شهامت، مینو رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • دارینی، نسترن رابطه بین جهت‌گیری یادگیری با جو ایمنی روانشناختی و یادگیری تیمی معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]
 • درکه، محسن اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر فرسودگی شغلی و پرخاشگری معلمان مقطع متوسطه در اهواز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • درویشی، زین ‏العابدین ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص‏ های وزارت علوم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • دستیار، وحید نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]
 • دلخوش، واقف رابطه سلامت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-31]
 • ده بزرگی، ژیلا تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]
 • دیبایی صابر، محسن تحلیل رابطه هوش معنوی و تعهد حرفه‌ ای معلمان دوره متوسطه شهر قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • دیبایی صابر، محسن نقش مدیریت دانش در توسعه شایستگی حرفه‏ ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‏ها (مورد مطالعه: اساتید هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]

ذ

 • ذبیحی جلالی زواره، الهه پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]

ر

 • راسخی، زهرا بررسی تأثیر رهبری دانش بر توسعه حرفه‌ای معلمان با نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه دوم شهر ایلام [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 47-69]
 • ربیعی، ابراهیم مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]
 • رحمانی، سیف ‎اله پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • رحمانی، سیف الله رابطه سلامت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-31]
 • رحمانی، سیف الله نقش مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی شناختی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی معلمان ابتدایی شهر سقز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 43-53]
 • رحمتی، رباب مروری بر تجربیات جهانی پیرامون کارورزی بین‌المللی دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • رحمتی، رباب اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی کارورزی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان البرز [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]
 • رحمتی، رباب مصورسازی شبکه موضوعی تولیدات علمی حوزه کارورزی معلمان: 1998-2022 [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 17-33]
 • رحیمی، اسماعیل نشانگرهای شایستگی‏های رهبری مدیران آموزشی؛ یافته ‏های یک مطالعه داده‏ بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 79-106]
 • رحیمی، حسن پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس راهبردهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و هدف تحصیلی در درس علوم پایه نهم دبیرستان‌های شهرستان قم [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 52-61]
 • رحیمی، حمید تبیین اهمال ‏کاری و بی‏ تفاوتی سازمانی بر اساس ویژگی‏ های شخصیتی و ماهیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر قدس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]
 • رزمجویی، پروین تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]
 • رستمی نژاد، محمد علی شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • رسولی زاده، هادیه بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 65-82]
 • رمضانی، گل افروز نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]
 • رهایی، علی چگونه توانستیم توسعه ‌حرفه‌ای معلمان را در دوران دنیا‌گیری بیماری کرونا ارتقا دهیم: اقدام‌پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • روانبخش، فائزه پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 21-35]

ز

 • زارع عبداللهی، سمیه دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]
 • زارعی، حیدرعلی پیش بینی اشتیاق‏ تحصیلی بر اساس خودتعیین‌گری و جهت‌گیری هدف دانش ‎آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 91-102]
 • زارعی، رضا تأثیر تدریس درس پژوهی بر توسعه حرفه ‏ای و تفکر انتقادی آموزگاران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 35-58]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 17-28]
 • زمانی، عباسعلی بررسی کتاب‌های علوم تجربی دورة اول متوسطه از نظر میزان توجه به تربیت زیستی دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • زندوانیان، احمد دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]

س

 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگ‌ساو) بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 85-96]
 • ستاری، صدرالدین ارزیابی مؤلفه‌ های اخلاق حرفه‌ ای و رابطه آن با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • ستاری، صدرالدین رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • سراجی، فرهاد ارائه چارچوبی برای تربیت معلم پژوهشگر، فناور و نوآور [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • سعادت، سارا نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • سعیدزاده، هلاله نقش مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی شناختی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی معلمان ابتدایی شهر سقز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 43-53]
 • سلمانی زاده، علی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سبک تصمیم‎گیری مدیران شهرستان شاهین‌شهر [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 41-58]
 • سلیمی، مهتاب نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در کیفیت زندگی کاری و شادکامی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 75-93]
 • سوری، فاطمه رابطه اخلاق حرفه ای با فرهنگ سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهر همدان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 75-88]
 • سیدی، محبوبه سادات پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]
 • سیفی، علی نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • سیفی، علی بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]

ش

 • شافعی، گلاله مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • شاه مرادی، مرتضی بررسی تاثیر رفتار مشارکت جویانه معلمان بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 63-74]
 • شایانی، مرتضی تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • شبانی، رحیم نقش سبک‌های پردازش هویت در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس‏های استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 55-62]
 • شجاع زاده، سهیلا نقش سبک‌های پردازش هویت در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس‏های استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 55-62]
 • شریفی ‏چالگه، فرزاد پیش‏ بینی رابطه سبک های دلبستگی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 57-66]
 • شریفی رهنمو، سعید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • شریفی رهنمو، سعید اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • شریفی رهنمو، مجید رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • شریفی رهنمو، مجید اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • شعبانی مقدم، کیوان بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • شکری، مهدی نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی و ترس از شکست در عملکرد در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس نمونه دولتی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • شکوهی، محمدجعفر بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان پژوهنده دوره ابتدایی شهرستان مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 49-61]
 • شکوهی فرد، حسین تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه حرفه‎ای معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بیرجند [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • شمالی احمدآبادی، مهدی نقش آموزش‌های مجازی در اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با خستگی ‌چشمی معلمان ابتدایی در همه‌گیری کووید-19 [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 1-14]
 • شمس، حسین ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان: مطالعه موردی پردیس شهید باهنر و شهید مقصودی همدان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 77-100]
 • شهنی ییلاق، منیجه اثربخشی برنامه مداخله‌ای شایستگی اجتماعی بر نشانگان اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در دانش‌آموزان پسر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-61]
 • شیخکانلوی میلان، امین بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 65-82]
 • شیرکرمی، جواد روایت حضور در پودمان مهارت‌آموزی: درس پژوهش و توسعه حرفه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]
 • شیزادی، پرستو نقش سرمایه اجتماعی مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 51-62]

ص

 • صالحی، مسعود بررسی رابطه بین تاب‌آوری و ویژگی‏های جمعیت‌شناختی با فرسودگی شغلی در معلمان زن شهرستان جوین [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 25-39]
 • صدرائی، حورا بررسی اثربخشی روش تدریس مشارکتی جورچین (جیگ‌ساو) بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 85-96]
 • صفایی فخری، لیلا رابطه بلوغ حرفه‌ای و رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پایه دوم ابتدائی ناحیه 2 شهر ری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 79-91]
 • صفرنواده، خدیجه تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]
 • صفری، سیده سمیرا شناسایی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی حرفه‌ ای با صلاحیت حرفه‌ ای دبیران متوسطه شهر الشتر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 19-32]
 • صفری، محمود بازتاب هوش عاطفی در عملکرد شغلی معلمان منطقه 15 تهران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 77-86]

ط

 • طالبی، سید حسن مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]
 • طالبی، سید حسن تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود میزان برخورداری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از مؤلفه‌‌‌‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]
 • طولابی، زینب بررسی تأثیر رهبری دانش بر توسعه حرفه‌ای معلمان با نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه دوم شهر ایلام [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 47-69]

ع

 • عابدینی ولامدهی، راضیه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]
 • عابدینی ولامدهی، راضیه پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 21-35]
 • عبادی، موسی بررسی میزان سبک‌های یادگیری واگرا و همگرا در بین دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان به منظور توسعه‌ حرفه‌ای آن‏ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 67-76]
 • عباسی، پروین دیدگاه معلمان و مدیران درباره امکان عملیاتی‎سازی سند تحول بنیادین در کلاس درس و مدرسه ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 33-49]
 • عباسی، رضا ارزیابی کارایی پوشه‌‌‌کار‌ در نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در مدارس ابتدایی شهر تبریز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 15-32]
 • عباسی، صدیقه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]
 • عباسی، فرشته بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • عباسی، محسن بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 65-82]
 • عباسی، ناصر نگاهی تطبیقی به مبانی جامعه‎شناختی تربیت رسمی و عمومی سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد آدلری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 51-63]
 • عباسیان، حسین سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • عبداللهی، بیژن نظریه زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-45]
 • عبدالملکی، اوسط نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عبدالملکی، جمال نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • عبدالملکی، جمال نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عبدالملکی، سالار نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • عبدی لیفکوئی، عاطفه نگاهی تطبیقی به مبانی جامعه‎شناختی تربیت رسمی و عمومی سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد آدلری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 51-63]
 • عرفانی، نصراله بررسی راهکارهای توسعه حرفه‌‌ای معلمان ابتدایی شهر لالجین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 41-57]
 • عرفانی ‎آداب، طیبه تاثیر داستان‌های فلسفی به روش بحث گروهی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کامیاران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • عرفانی آداب، الهام تاثیر داستان‌های فلسفی به روش بحث گروهی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کامیاران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • عزت‌پور، عمادالدین رابطه سلامت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-31]
 • عزتی، میترا بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]
 • عسگری، رقیه چگونه توانستم با استفاده از روش‌های تدریس فعال و ایجاد موقعیت‌های یادگیری کاربردی، میزان علاقه، انگیزه و پیشرفت دانش‌آموزان پایۀ ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم؟ [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]
 • عطار، ماهان مقایسه تأثیر روش تدریس تکلیف ‏محور و شیوه شنیداری-گفتاری در پیشبرد دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 63-74]
 • عطارزاده، روشا ارزیابی مؤلفه‌ های اخلاق حرفه‌ ای و رابطه آن با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • علایی، توران بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • علی پور، محمد بررسی و مقایسه میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت مجازی و حضوری معلمان بر اساس الگوی کرک پاتریک [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 31-45]
 • علیمرادی، فردوس پیش بینی توسعة حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا از طریق عوامل انگیزشی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 35-48]

غ

 • غفاری، حسن تدوین مدل معادلات ساختاری تأثیر رهبری کوانتومی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش: مدیران مدارس شهر بیرجند) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 59-70]
 • غفوری، خالد مزیت‏ها و محدودیت‏ های کلاس‏ های چندپایه براساس تجارب زیسته معلمان کلاس‎های چندپایه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-74]
 • غلامی، سید صادق نقش سبک‌های پردازش هویت در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس‏های استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 55-62]
 • غیرتی، شیما بررسی رابطه تاب‌آوری با فرسودگی شغلی و جو سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان تربت حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 37-53]

ف

 • فتحی، آیت اله رابطة تنظیم هیجانی و جرأْت‎مندی با میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه (مورد مطالعه: دانش‏آموزان متوسطه شهرستان هریس) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 61-75]
 • فتحی، آیت اله اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‏ حل‏ محور بر توانایی حل مسئله و روابط بین فردی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 67-79]
 • فتحی‌آذر، اسکندر مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • فراقی، مریم تأثیر خوش‌بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کامیابی در کار دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • فرج زاده، پروین مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]
 • فریبرزی، الهام بررسی رابطه تاب‌آوری با فرسودگی شغلی و جو سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان تربت حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 37-53]
 • فزون مهر، نادر ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص‏ های وزارت علوم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله قدرت تبیین‌کنندگی هوش فرهنگی و یادگیری سازمانی برای پیش‌بینی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 19-34]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ق

 • قائدی، محمدکاظم بررسی و شناسایی مؤلفه‌های موفقیت معلمان نمونه کشوری [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • قاسمی، سیدعلیرضا بررسی و مقایسه میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت مجازی و حضوری معلمان بر اساس الگوی کرک پاتریک [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 31-45]
 • قاسمی زاد، علیرضا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • قاضی، سمیرا تبیین اهمال ‏کاری و بی‏ تفاوتی سازمانی بر اساس ویژگی‏ های شخصیتی و ماهیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر قدس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]
 • قربانی، حسین درآمدی بر نوع شناسی و ویژگی های روایت های تربیتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 73-100]
 • قره دینگه، خاور بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 65-82]
 • قلعه ای، علیرضا کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • قلی پور، سمیرا میزان برخورداری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از مؤلفه‌‌‌‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • قنبری، سیروس بررسی تأثیر جو سازمانی و اخلاق کاری بر رشد حرفه‎ای دبیران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 21-36]
 • قنبری، سیروس نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • قنبری، سیروس نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 55-70]
 • قنبری، مهدی معلمان کلاس‌های چندپایه فرصت‌ها و محدودیت‌های این کلاس‌ها را چه چیزی می‌دانند؟ [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • قهاری بیدگلی، سکینه نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید رجایی کاشان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • قوره جیلی، ثریا نشانگرهای شایستگی‏های رهبری مدیران آموزشی؛ یافته ‏های یک مطالعه داده‏ بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 79-106]

ک

 • کاربخش، راضیه پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 63-71]
 • کاربخش داوری، مرجان نقش عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی در پیش‌بینی رفتارهای غیراخلاقی در مدارس (مورد مطالعه: معلمان و کارکنان شهرستان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 21-34]
 • کاظم زاده، رضا نقش عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی در پیش‌بینی رفتارهای غیراخلاقی در مدارس (مورد مطالعه: معلمان و کارکنان شهرستان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 21-34]
 • کاظمی، محمدحسین تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • کاوسی، داود شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای» [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 37-57]
 • کاوسی، مریم بررسی میزان صلاحیت های حرفه‌ای مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی دبیران زن دوره متوسطه دوم شهر همدان [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-56]
 • کردنوقابی، رسول تأثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی معلمان با تحصیلات بالا [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • کرمی، زهرا تحلیل مهارت نگارش در نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی مطالعه موردی: برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 31-49]
 • کرمی، زهره تحلیل محتوا با الگوی ویلیام رومی، رویکردی جهت سنجش ضریب درگیری ذهنی کتاب‏ های درسی توسط معلمان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 33-53]
 • کرمی، زهره ارائه چارچوبی برای تربیت معلم پژوهشگر، فناور و نوآور [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 83-102]
 • کرمی، زهره ارائه چارچوب پیشنهادی برای برنامه درسی تربیت معلم چندفرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • کرمی، زهره ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تأکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 79-104]
 • کرمی، مهدی بررسی برنامه درسی تربیّت معلّم زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان از منظر میزان انطباق با نیازهای حرفه‏ ای دانشجومعلّمان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 37-59]
 • کرمی نژاد، ندا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • کریم‏ زاده، کلثوم مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • کریمی، امیر مروری بر تجربیات جهانی پیرامون کارورزی بین‌المللی دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • کریمی، امیر اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی کارورزی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان البرز [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 17-29]
 • کریمی، امیر مصورسازی شبکه موضوعی تولیدات علمی حوزه کارورزی معلمان: 1998-2022 [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 17-33]
 • کریمی، محمد صادق مزیت‏ها و محدودیت‏ های کلاس‏ های چندپایه براساس تجارب زیسته معلمان کلاس‎های چندپایه [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-74]
 • کشت ورز کندازی، احسان بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان پژوهنده دوره ابتدایی شهرستان مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 49-61]
 • کله وندی، هانیه بررسی میزان سبک‌های یادگیری واگرا و همگرا در بین دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان به منظور توسعه‌ حرفه‌ای آن‏ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 67-76]
 • کمال زاده، نسرین نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در کیفیت زندگی کاری و شادکامی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 75-93]
 • کهرازهی، مجید مطالعه تطبیقی روش‌های تدریس آموزش علوم تجربی دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 41-58]
 • کهریزی، کلثوم بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • کهریزی، کلثوم بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]
 • کیانی، محمد سعید بررسی روش‌های قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیت‌بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 15-27]
 • کیانی، معصومه بررسی مبانی فلسفی و ماهیت یادگیری الگوی آموزشی مونته‌سوری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 59-74]
 • کیانی، نرگس مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]

ل

 • لهونی، شیوا مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

م

 • مارابی، هایده مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • مالکپور لپری، کامران پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • محمدآبادی، معصومه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی معلمان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 71-83]
 • محمداسمعیلی، فائزه بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 17-35]
 • محمدپور، ابراهیم مقایسه شایستگی‏ های حرفه ‏ای معلّمان دانش ‏آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته از سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه ای در استان کردستان [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 91-108]
 • محمدپور، ابراهیم بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • محمدپور، ابراهیم مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • محمدپور، ابراهیم بررسی روند علاقه مندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه معلمی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • محمد زاده سنگان، عایشه بررسی نقش سواد برنامه درسی در توسعه حرفه‌ای معلمان با میانجی‌گری اجتماعات حرفه‌ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-19]
 • محمد زمانی، راضیه چگونه توانستیم توسعه ‌حرفه‌ای معلمان را در دوران دنیا‌گیری بیماری کرونا ارتقا دهیم: اقدام‌پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 107-119]
 • محمدی، ایرج بررسی کتاب‌های علوم تجربی دورة اول متوسطه از نظر میزان توجه به تربیت زیستی دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • محمدی، محمود واکاوی تجربیات زیسته دانشجویان از زندگی در خوابگاه‎های دانشجویی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 35-50]
 • محمدی، مهدی رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • محمدی، مهسا تأثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی معلمان با تحصیلات بالا [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 1-16]
 • محمدی احدآبادی، ناصر نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین سبک‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 105-120]
 • محمودی، عمر ارائه مدل ساختاری رابطه نابرابری انگیزه‌ها و فرسودگی شغلی با نقش میانجی انگیزه درونی در میان معلمان فارغ‌التحصیل از دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 35-54]
 • محمودی، فیروز مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • محمودی، محمد نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی، محتوایی و ساختاری معلمان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • محمودی بورنگ، محمد عوامل مؤثر بر هویت حرفه‌ای معلم: مروری نظام مند [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • مددلو، قهرمان بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • مرادی، شرمین بررسی میزان سبک‌های یادگیری واگرا و همگرا در بین دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان به منظور توسعه‌ حرفه‌ای آن‏ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 67-76]
 • مرادی سفر، اکرم بررسی رابطه بین صلاحیت ‏های حرفه ‏ای معلمان با روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • مر دانی، معصو مه مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]
 • مسن آبادی، صدیقه رابطه بلوغ حرفه‌ای و رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پایه دوم ابتدائی ناحیه 2 شهر ری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 79-91]
 • مظاهری، حسن ارزیابی صلاحیت‌ های حرفه‌ای فارغ‌ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان استان قم [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 91-113]
 • معتمد، حمیدرضا ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 1-23]
 • معروفی، یحیی پیش بینی توسعة حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا از طریق عوامل انگیزشی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 35-48]
 • معصومی نژاد، رضا مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • معصومی نژاد، رضا بررسی‌ روابط ساختاری خودشناسی انسجامی، خود‌‌مهارگری و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با نگرش شغلی معلمان ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 65-82]
 • مقصودی، مجتبی دوگانه‌ها در حرفه‌ای شدن معلم [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • مقصودی، مجتبی مقاومت فرهنگی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی موجود در منابع انگلیسی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 59-73]
 • مقصودی، مجتبی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]
 • ملاابراهیم لو، الهه پیش بینی اشتیاق‏ تحصیلی بر اساس خودتعیین‌گری و جهت‌گیری هدف دانش ‎آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 91-102]
 • ملکی‌زعیم، مهتاب مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • مهرانی، طیبه بررسی تاثیر رفتار مشارکت جویانه معلمان بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 63-74]
 • موسوی، ستاره بررسی میزان کاربست اینترنت در راستای ارتقای توسعه حرفه‌ای در بین معلمان ابتدایی اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 13-30]
 • موسوی، فرانک نقش سرمایه اجتماعی مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 51-62]
 • مومن فر، زهرا نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 57-77]
 • مومنی مهموئی، حسین بررسی نقش سواد برنامه درسی در توسعه حرفه‌ای معلمان با میانجی‌گری اجتماعات حرفه‌ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-19]
 • میرزابیگی، مرتضی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-55]
 • میرکی، مهشید مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

ن

 • ناظمیان، صدیقه ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: مطالعه موردی پردیس فاطمه الزهرا (س) یزد [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 15-25]
 • نبئی، حمزه عوامل مؤثر بر هویت حرفه‌ای معلم: مروری نظام مند [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 77-94]
 • نجفی پور تابستانق، عباس نقش عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی در پیش‌بینی رفتارهای غیراخلاقی در مدارس (مورد مطالعه: معلمان و کارکنان شهرستان زنجان) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 21-34]
 • نجفی پور تابستانق، عباس تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • نصرتی هشی، کمال مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلم با تأکید بر تعامل معلم با خود از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-54]
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات بررسی رابطه بین صلاحیت ‏های حرفه ‏ای معلمان با روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • نظری، سمیرا بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 15-27]
 • نوبخت، محسن روایت‌های معلمان از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم سنجش وضعیت موجودنقش های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 77-92]
 • نیکخواه، محمد معلمان کلاس‌های چندپایه فرصت‌ها و محدودیت‌های این کلاس‌ها را چه چیزی می‌دانند؟ [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • نیکخواه، محمد مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 65-85]

و

 • وکیلی یکان، طیبه کارایی جمعی معلم، جو مدرسه و خوش‌بینی علمی معلم در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان: سهم متغیر اثربخشی مدرسه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 25-42]
 • ولیزاده، مسعود بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • ویسانی، مختار اثربخشی برنامه مداخله‌ای شایستگی اجتماعی بر نشانگان اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در دانش‌آموزان پسر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-61]

ی

 • یارمطاقلو همدانی، عزیزاله بررسی میزان سبک‌های یادگیری واگرا و همگرا در بین دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان به منظور توسعه‌ حرفه‌ای آن‏ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 67-76]
 • یاسینی، زهرا بررسی تأثیر جو سازمانی و اخلاق کاری بر رشد حرفه‎ای دبیران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 21-36]
 • یحیی زاده، سلیمان تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با سطوح متفاوت انگیزه و دانش فراشناخت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]
 • یوسف زاده، محمدرضا ارائه چارچوب پیشنهادی برای برنامه درسی تربیت معلم چندفرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 19-34]
 • یوسف زاده، محمدرضا ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تأکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 79-104]
 • یوسفی، احسان روایت‌های معلمان از مشکلات یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]