فصلنامه توسعه حرفه‏ ای معلم به مجوز شماره 50000/6052/600 مورخ 1393/07/22 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره 79014 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. اولین شماره این فصلنامه در پاییز سال 1395 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می‎باشد. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه 50000/18114/600 مورخه 97/11/24، از دوره3، شماره1 (شماره پیاپی7) بهار 1397 به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقا یافت.

  2476-5600:(ISSN (print

2476-5619:(ISSN (online

 

 

  

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1399، صفحه 1-101 

علمی پژوهشی

1. ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی مبتنی بر مؤلفه‌های مهارت‌های نرم

صفحه 1-23

ندا کرمی نژاد؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد