فصلنامه توسعه حرفه‏ ای معلم به مجوز شماره 50000/6052/600 مورخ 1393/07/22 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره 79014 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. اولین شماره این فصلنامه در پاییز سال 1395 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می‎باشد. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه 50000/18114/600 مورخه 97/11/24، از دوره3، شماره1 (شماره پیاپی7) بهار 1397 به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقا یافت.

بر اساس امتیاز کسب‌شده نشریه علمی «توسعه حرفه‌ای معلم» از نخستین ارزیابی نشریات علمی دانشگاه فرهنگیان و کسب رتبه الف، اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان که از فروردین‌ماه 1400 مقالاتی در این نشریه چاپ کرده‌اند می‌توانند از کسب 3 امتیاز در ترفیع سالیانه بهره‌‎مند شوند.

  2476-5600:(ISSN (print

2476-5619:(ISSN (online

 

 

  

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1400 

علمی پژوهشی

1. پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی

صفحه 1-15

کامران مالکپور لپری؛ اعظم بختیاری رنانی


3. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399

صفحه 37-55

راضیه عابدینی ولامدهی؛ مرتضی میرزابیگی؛ شهربانو پیشقدم؛ صدیقه عباسی